Bezpečné bývanie

Bezpečné bývanie RYS Projekt

Projekt Bezpečné bývanie

Ľahostajnosť a anonymita boli desaťročia hlavnými dôvodmi neradostného stavu spoločných priestorov bytových domov hlavne na veľkých sídliskách. Vďaka projektu pána Petra Grečka a firmy RYS sa však v roku 1999 spustil projekt Bezpečné bývanie, ktorý významným spôsobom zmenil život ľudí v najvykričanejších panelákoch v Petržalke a postupne sa rozšíril aj do iných mestských častí, miest a za hranice Slovenska.

Základom tohto projektu je jedinečný systém DEK (dotykový elektronický kľúč), inštaláciou ktorého sa dá eliminovať kriminalita, zlepšiť spolupráca a zvýšiť osobný podiel zodpovednosti občanov na stave paneláku, v ktorom žijú.

Bezpečné bývanie RYS sa rozvíja v dvoch úrovniach - technickej a organizačnej. Základom projektu je technické riešenie, ktoré prináša efektívnu a účinnú kontrolu vstupu osôb do obytných domov a tiež ďalšie nové spôsoby a nástroje pre technickú správu domov. Podľa požiadaviek sú vypracované technické návrhy a odporúčania realizácie. Každá inštalácia systému je vykonávaná na základe autorizácie.

V rámci projektu sú vyvíjané iniciatívy na spoluprácu s úradmi a organizáciami, ktoré majú vplyv na riešenie problémov týkajúcich sa bývania a kriminality v obytných domoch (Polícia SR, miestne úrady, správcovia domov).

Naše riešenia sú akceptované aj zo strany Pošty SR a s pomocou Úradu na ochranu osobných údajov sme vytvorili usmernenia pre užívateľov a prevádzkovateľov technických zariadení začlenených do projektu.

Projekt Bezpečné bývanie RYS je veľmi úspešný v Bratislave, no v čoraz väčšej miere sa realizuje aj v iných mestách na Slovensku a v súčasnosti je možné nájsť "bezpečné paneláky" v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici či Košiciach.